Şile Ocaklı Kalesi Gezi Rehberi

Bölgedeki 5 adet ada arasından Ocaklı Ada üzerinde bulunduğu için bu yerin adını alan Ocaklı Kalesi Şile üzerinde bulunmaktadır ve bir Ceneviz eseri olması açısından gezi rehberlerinde ismine oldukça sık şekilde rastlanmaktadır. Şile Ocaklı Kalesi bir Ceneviz yapıtı olması kadar daha sonra Bizans ve Osmanlı Devleti tarafından aktif olarak kullanılması ile de dikkat çekmektedir.
Şile Ocaklı Kalesi’nin diğer özelliklerine gelince… 12 metre yüksekliğindeki bu kale 10 x 10 m2’lik bir genişliğe sahiptir. Genellikle denizden gelebilecek saldırılara karşı tıpkı bir sahil gözetleme neferi gibi kullanılmak üzere korunmuştur. Yapımında beyaz renkli Ahmetli kireç taşları kullanılmıştır. Ayrıca 2010 yılına gelindiğinde kale ve çevresi için İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 2351 sayılı Karar ile kazı çalışmalarının başlamasına izin vermiştir. 1 pafta, 135 ada ve 1 parsel ile ilgili olan amaç ise kulenin tamamen açığa çıkarılma isteğidir.
O halde kalenin tarihine de kısaca bir göz atalım. Yapımından bir süre sonra yani 1305 yılında Şile Ocaklı Kalesi Yoros Kalesi ile birlikte Türkler tarafından ele geçirilir. Fakat bu dönemdeki bazı eksiklikler yüzünden kale Türklerin elinden çıkar ve o dönemde hala Karadeniz ticaretinin en güçlü isimlerinden biri olan Cenevizlilerin eline geçer. 1391’de ise bu sefer Yıldırım Beyazıt kaleyi geri alsa da 11 yıl sonraki Bizans saldırısından koruyamaz ve doğal olarak Bizanslılar Ocaklı Kalesi’nin yeni sahibi olur. Fakat aradan biraz daha zaman geçtikten sonra Osmanlı Devleti kaleyi tekrar kendi toprakları arasına katmayı başarır ve o tarihten beri kale önce Osmanlı Devleti’nin sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası olarak kalır.
Ve tabi ki Şile… Karadeniz’in en eski çağlarına dahi tanıklık eden bu küçük kasaba M. Ö. 12.000 – 6.000 yılları arasında dahi önemli bir yerleşim yeri olarak görülüyordu. Başından sayısız savaş, kuşatma ve istila geçti. Bu arada da Osmanlı Devleti’ne gelinceye kadar uzun süre sırası ile Lidya, Pers, Galat ve Roma hakimiyetinde kaldı. Çok sonra ise 1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından ilk belediyelerden biri de yine burada kuruldu.

[Toplam: 1   Ortalama: 4/5]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir